Misiunea noastră

În Filipeştii de Pădure, ca în toate localităţile rurale, unii cred că şcolile bune sunt numai în oraşele mari, unii se mulţumesc cu puţin, unii nu-şi pot permite cheltuieli pentru studii dar sunt şi oameni care cred că ce se poate în altă parte se poate face la fel de bine şi aici. Dascălii şi părinţii se văd zilnic, se cunosc şi asta sporeşte siguranţa tuturor. Elevii cei mai buni pleacă la marile colegii din oraşe pentru a intra în competiţie cu cei mai buni, şi reuşesc. Ceilalţi au nevoie de o altă şansă pentru a reuşi, iar pentru ca această şansă să fie reală şi pentru a le da încredere avem datoria să le asigurăm toate condiţiile astfel încât fiecare zi petrecută la şcoală să fie un pas înainte. În deplin acord cu comunitatea locală, liceul nostru îşi propune să transpună în fapte aceste idealuri şi aşteptări.

Aşadar misiunea şcolii noastre înseamnă :

  • Să ofere condiţii de instruire şi educaţie care să dea şanse egale de reuşită copiilor noştri ;
  • Să acorde elevilor posibilitatea de a-şi valorifica aptitudinile la fiecare disciplină, în sport, artă, muzică, tehnică de calcul ;
  • Să permită promovarea examenele naţionale şi accesul cu uşurinţă în învăţământul superior ;
  • Să creeze un climat de siguranţă şi încredere ;
  • Să favorizeze exprimarea liberă, comunicarea, lucrul în echipă ;
  • Să promoveze valorile autentice, spiritul de competiţie, încrederea în forţele proprii;