Program Şcoala altfel, 30 martie - 03 aprilie 2020