eTwinning_logo
Our schools...
“Our Schools, Beautiful, Sustainable, Together”/
“Şcolile noastre, frumoase, durabile, Împreună”
  “Şcolile noastre frumoase,durabile, împreună” este un proiect eTwinning la care au participat elevii clasei I A şi a IV-a A în anul şcolar 2022-2023 coordonaţi de profesorii pentru învăţământ primar Mitrescu Elena, Turiţoiu Cristina.
  Proiectul a oferit oportunităţi de înţelegere culturală, elemente de cetăţenie, dezvoltare lingvistică şi abilităţi practice, tehnologie şi educaţie socială, toate într-un context de educaţie internaţională şi colaborativă.
  Proiectul a vizat activităţi care au susţinut dezvoltarea socială, motrică, de autoîngrijire, cognitivă şi de limbaj a elevilor, dezvoltând astfel cele opt abilităţi la elevi. Elevii au participat activ şi şi-au asumat responsabilitatea în activităţi, au cercetat, au facut prezentări,au lucrat la activităţi în grupuri sau echipe transnaţionale, au făcut observaţii,au analizat.
  La proiect au participat elevi din 13 ţări (România, Turcia, Polonia, Spania, Lituania, Italia, Macedonia de Nord, Iordania, Germania, Albania , Republica Moldova, Grecia, Croaţia) şi 42 cadre didactice. Vârsta elevilor participanţi a fost cuprinsă între 6 şi 16 ani.
  Disciplinele vizate au fost: artă, cross curricular, tehnologie, TIC, limbă şi literatură, muzică, ştiinţe ale naturii.
  Învăţarea prin proiecte a constituit o metodă plăcută de învăţare, un mod de a valorifica produsele învăţării, de creştere a stimei de sine şi pentru elevi dar şi pentru cadrele didactice implicate.


https://www.storyjumper.com/book/read/144841501/People-we-are-proud-of-from-our-countries#page/32