BINE AŢI VENIT!


SĂ FACEM CUNOŞTINŢĂ!
  Aţi intrat pe pagina oficială a Liceului Teoretic Filipeştii de Pădure.
  Liceul nostru a funcţionat până în anul 1985 ca şcoală generală cu clasele I-VIII, când devine şcoală generală cu clasele I-X, clasele din treapta I de liceu avand profil agricol.
  Clasele de liceu dispar din nou în anul 1992 şi şcoala redevine şcoală generală cu clasele I-VIII. În anul 1998 se transformă şcoala generală în Liceu Teoretic dar cererea este scăzută şi se înfiinţează doar o clasă de filologie cu 20 de elevi. În anii care au urmat s-au format câte două clase paralele, una de filologie şi una de matematică-informatică, însa din anul şcolar 2006-2007 s-a redus din nou o clasă aşa încât din 2007 liceul funcţionează cu 4 clase de liceu - matematică-informatică până în 2010. Începând cu 2010 liceul funcţionează cu 2 clase de filologie şi 2 clase de matematică-informatică.
  La gimnaziu situaţia a fost mult mai stabilă, unitatea a funcţionat cu 3 clase pe an de studiu, prima restrângere înregistrându-se în anul şcolar 2006-2007, la clasa I.
  Liceul este situat în centrul comunei Filipeştii de Pădure. Accesul la şcoală pentru copiii din comună şi din alte localităţi (Diţeşti, Filipeştii de Târg, Călineşti, Floreşti, Măgureni, Brătăşanca, Băicoi, Ploieşti, Câmpina, Moreni) este facilitat de existenţa curselor de maxi-taxi, care fac legătura foarte usor între localitatea de domiciliu şi liceu. Şcoala dispune de 10 săli de clasă, 4 laboratoare, bibliotecă şi o sală de sport.
  Laboratorul de informatică este modern, având în dotare o reţea compusă din 25 de staţii, server, laptop şi videoproiector, orele de informatica desfăşurându-se în condiţii optime.
  Laboratoarele de fizică, biologie şi chimie sunt renovate şi dotate cu baza materiala necesară desfăşurarii experimentelor ce au drept rezultat o mai buna înţelegere a disciplinelor studiate.
  Biblioteca dispune de fondul de carte necesar programelor şcolare şi se fac eforturi pentru înnoirea continuă a acestuia.
  Sala de sport dispune de toate materialele sportive necesare desfăşurarii orelor de educaţie fizica.
  Cadrele didactice ale liceului sunt tinere, media de vârsta fiind 35 de ani, ceea ce asigură un învăţământ modern, performant şi de calitate.

  Consiliul de administraţie