PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ, 2017-2022Expunere de motive  În contextul mondializării economiei şi creşterii concurenţei internaţionale, calitatea resurselor umane devine unul din cei mai importanţi factori ai Europei de mâine. Mai mult ca oricând, educaţia şi formarea profesională reprezintă suportul indinspensabil pentru dezvoltare şi competivitate. De altfel, autoimpunerea societăţii informatizate şi a conceptelor de educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii a reliefat necesitatea unei adaptări rapide a calificărilor, competenţelor şi a sistemelor de organizare educaţională.
  Învăţământul, în România, este mai mult decât o prioritate naţională. El reprezinta o problemă a celor mai mulţi elevi, profesori, părinţi, beneficiari, o problemă de a cărei rezolvare depinde reforma cuprinzătoare a societăţii românesti.
  Educaţia şi formarea instituţională, prin intermediul unităţilor de învăţământ de diferite grade, este responsabilă pentru situaţiile curente apărute pe piaţa muncii. O ofertă de formare a şcolii, indiferent de tipul ei - gimnazial, liceal, profesional - nu trebuie să neglijeze impactul noilor tehnologii asupra societăţii, progresul globalizării precum şi pregătirea educabililor pentru a face faţa unei evoluţii în cariera într-o lume aflată în rapidă schimbare...PDI 2017-2022(pdf)...DOCUMENTE MANAGERIALE, REGULAMENTEPlan acţiune al şcolii 2019-2024


Plan acţiune al şcolii 2019-2024


Contract colectiv de muncă - nr. 1199/05.07.2023


Plan managerial director, 2022-2023


Regulament intern 2023


Regulament de organizare-funcţionare 2023


Raport an şcolar 2021-2022


Raport an şcolar 2019-2020


Plan managerial director, 2021-2022


Plan managerial director, 2020-2021


Plan managerial director adjunct, 2020-2021


Raport an şcolar 2018-2019


Plan managerial 2019-2020


Plan operaţional 2019-2020


Plan acţiune al şcolii 2017-2021


Plan managerial 2018-2019


Plan operaţional 2018-2019


Regulament de organizare-funcţionare C.A., 2020


ROFUIP 2020


Regulament intern 2020


Regulament de organizare-funcţionare 2020


R.A.E.I. 2016-2017