continuare


  TOPONIMIA CE CARACTERIZEAZĂ LOCALITATEA
 Valea Cervenia - semnifică fund de vale neagră poate pentru că, la capătul acestei văi, există cărbuni de zi care, după ploaie, fac ca apa ce se scurge pe Valea Cerveniei să fie neagră.
  Gorgan - nume de origine mongolă dat unui deal situat în nord-estul satului Filipeştii de Pădure, în limba mongolă gorgan sau kurgan însemnând deal sau movilă folosită pentru a vedea, în depărtare, duşmanii.
  Piscul Rosu - vârf de deal lipsit de vegetaţie, situat în nordul satului Filipeştii de Pădure.
  Valea Rea - vale cu numeroase zone de alunecare ce leagă centrul comunei de Exploatarea Minieră Filipeştii de Pădure.
  Crăpător - zona situată între Filipeştii de Pădure şi Filipeştii de Târg pe care, la suprafaţa solului, în anii secetoşi, apar crăpături.
  Palanga - nume dat cursului de apă de pe Valea Rea, unde băstinaşii i-ar fi omorât pe turci şi i-ar fi făcut palangă.
  Mocani - este numele unei strazi paralele cu strada Principală, unde au căpătat, în trecut, dreptul de a-şi face locuinţe, ciobanii veniţi din nord.
EVOLUŢIA NUMERICĂ A POPULAŢIEI
  Prima referire la populaţia comunei Filipeştii de Pădure se întâlneşte pe harta întocmită de specialiştii ruşi în anul 1835. Atunci, principalele sate ale comunei numărau: