eTwinning_logo
Prin acest proiect dorim să conştientizăm copiii asupra valorii creaţiilor populare transmise din generaţie în generaţie de-a lungul timpului. Aceştia trebuie să păstreze şi să cultive interesul pentru cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor, de la cele mai mici vârste, ca un semn de respect pentru trecutul tuturor popoarelor, dat fiind faptul că suntem diferişi, dar totuşi egali şi trebuie să ne cunoaştem reciproc tradiţiile şi obiceiurile.
"Through this project, we want to make children aware of the value of popular creations transmitted from generation to generation over time. It must maintain and cultivate the interest in knowing traditions and customs from the youngest ages as a sign of respect for the past of all peoples, given that we are different but still equal and we must know each other's traditions and customs."


Activităţi proiect

1. Tradiţii româneşti


2. Obiceiuri locale legate de anotimpuri


3. Mândria de a fi românCoordonatori proiect - Mitrescu Elena, Bumbăcea Cristina
Project links...Video courtesy of YOUTUBEVideo courtesy of YOUTUBEVideo courtesy of YOUTUBEVideo courtesy of YOUTUBE