eTwinning_logo
Împreună pentru educaţie


Educaţia copiilor romi constituie o provocare importantă pentru mediile civice, sociale, culturale şi politice din ţara noastră, şi nu numai. În condiţiile unei tranziţii îndelungate, dar şi a lipsurilor socio-economice, neglijarea instituţionalizŧrii a dus la marginalizarea populaţiei de etnie romă în general, şi a copiilor în special. Copiii romi se integreaza cu dificultate în cerinţele educaţionale, acest lucru ducând la absenteism şi abandon şcolar. Pentru a reduce acest risc este necesar să conştientizăm valorile umane ale tuturor şi să cultivăm respectul faţă de semeni, realizând o colaborare între copii, părinţi, mediator şcolar, cadre didactice şi autorităţi locale.