CALITATE ÎN EDUCAŢIE


MISIUNEA LICEULUI TEORETIC FILIPEŞTII DE PĂDURE
- Misiunea noastră este dezvoltarea fiecarui elev la potenţialul său maxim; punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin politica educaţională a şcolii şi a competenţelor cheie care îi permit inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.
PROIECT METODOLOGIE EVALUARE CALITATE


LINK-URI, LEGISLAŢIE

PROCEDURI OPERAŢIONALE
        DOCUMENTE LICEUL TEORETIC FILIPEŞTII DE PĂDURE