EUROPEAN SCHOOL SPORT DAYZiua sportului european, 29 septembrie 2023, START!PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢIProiect educaţional “Prietenia”

 În anul şcolar 2021-2022 cadrele didactice din şcoala noastră au coordonat trei proiecte judeţene: “Colorând copilăria” ( coordonatori prof. înv. primar Mitrescu Elena, Turiţoiu Cristina, “Prietenia” ( coordonatori prof. înv. primar Ştir Beatrice, Turiţoiu Cristina), “Eco-Provocarea” (coordonatori prof. înv. primar Musteaţă Daniela).
 Prin activităţile din cadrul proiectului “Prietenia”, coordonatorii proiectului au dorit cultivarea unor atitudini tolerante ale elevilor faţă de alte persoane, educarea spiritului civic faţă de mediu, plante şi animale. Cadrele didactice implicate în acest proiect şi-au propus să crească stima de sine a elevilor şi să devină mai responsabili.
 Scopul proiectului a fost acela de a promova un sistem de valori morale ce trebuie respectate în relaţiile cu ceilalţi membrii ai comunităţii cu mediul.
 Proiectul s-a desfăşurat pe o periodă de 6 luni, martie-august 2022. Partenerii implicaţi în proiect au fost din comunitatea locală iar principalele activităţi ale proiectului au fost “Copacul prieteniei”, “Prietenii copiilor”, “Sănătatea, cel mai bun prieten”.
 La activitatea directă au participat 30 elevi la Liceul Teoretic Comuna Filipeştii de Pădure, iar 31 de elevi au avut participare directă online din 9 şcoli din România şi Republica Moldova.
 Au fost înscrise în concurs 61 de lucrări (52 lucrări plastice, 9 creaţii literare) şi s-au obţinut 16 premii (premiul I - 6, premiul II - 5, premiul III - 5).
 Coordonatorii proiectului consideră că au avut un câstig în ceea ce priveşte comunicarea între elevii şi cadrele didactice participante la acest concurs, cât şi trezirea interesului elevilor pentru participarea la activităţi extrascolare. Am încheiat acorduri de parteneriat cu toate şcolile participante.

Din activităţile proiectului nostru, aici...SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A SPORTULUI ŞCOLAR

Săptămâna sportului şcolar, 26-30 septembrie 2022, START!ECO PROVOCAREA

  "ECO PROVOCAREA" este un proiect educaţional judeţean care urmăreşte promovarea în rândul preşcolarilor şi a elevilor, a principiilor educaţiei pentru mediu şi pentru sănătatea mediului: dezvoltarea responsabilităţii faţă de mediu, promovarea dorinţei şi capacităţii de a aborda un stil de viaţă compatibil cu utilizarea adecvată şi responsabilă a resurselor, dezvoltarea motivaţiei şi a abilităţilor de participare la îmbunătăţirea stării mediului, dezvoltarea eco-eticii, etc.
  Prin intermediul proiectului, coordonatorii (Daniela-Maria Musteaţă şi Georgeta Vasile) îşi propun să formeze la elevi deprinderi, comportamente, atitudini de protecţie şi îngrijire a mediului în care trăiesc.
  În cadrul proiectului se vor desfăşura activităţi diverse precum:

 1. ,,Fii ECO!" - activităţi de reciclare selectivă a deşeurilor, realizarea unor jucării, obiecte şi articole vestimentare din materiale reciclabile;
 2. "Micii ecologişti" - activităţi cu temă ecologică, ecologizarea spaţiului unităţii de învăţământ, plantarea de flori în curtea şcolii;
 3. "Eco Provocarea" - concurs (creaţii plastice) - participare directă şi indirectă
 4. Diseminarea concursului - realizarea unei expoziţii cu lucrările premiate şi cu fotografii din timpul derulării activităţilor;

  Acest proiect este realizat în parteneriat cu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Primăria Comunei Filipeştii de Pădure şi Biblioteca Comunei Filipeştii de Pădure.PRIETENIA

 Elevii şi cadrele didactice de la Liceul Teoretic Filipeştii de Pădure se pot mândri.
Pentru anul şcolar 2019-2020 s-au aprobat trei proiecte educaţionale judeţene. Unul din ele este proiectul
educaţional judeţean “PRIETENIA”, având ca domeniu de activitate: transdisciplinar.
 În cadrul proiectului se vor desfăşura mai multe activitaţi:

 1. “Copacul prieteniei” - creaţii plastice realizate prin dactilopictura;
 2. “Sănătatea, cel mai bun prieten” - întâlnire cu un medic de familie;
 3. “Prietenii copiilor” - întâlnire cu un medic veterinar şi expoziţie - concurs de desene/picturi reprezentând copilul şi prietenii săi (un alt copil, un membru al familiei, un animal de companie, o jucărie, natura etc.);
 4. “Puntea prieteniei” - realizarea unui colaj împreuna cu elevi de la o altă şcoală.

 Coodonatorii proiectului (Cristina Bumbăcea şi Beatrice Ştir) îşi propun să dezvolte în rândul participanţilor la proiect comportamente relaţionale pozitive raportate la alte persoane sau fiinţe. De asemenea îşi propun să promoveze valorile toleranţei, ajutorul între semeni, să ofere experienţe pozitive, constructive şi educative.COLORÂND COPILĂRIA

  Copilăria este vârsta inocenţei, a jocului, a bucuriei. Copilul îşi face repede prieteni, printre colegii de clasă şi nu numai, cu care îşi petrece timpul liber, cu care se joacă diferite jocuri ale copilăriei. Când spunem copilărie ne gândim şi la bunici, la vacanţele de la ţară, la animalele din ogradă, la bunătăţile făcute de bunica.
  Prin intermediul proiectului “COLORÂND COPILĂRIA”, coodonatorii proiectului (Cristina Bumbăcea şi Elena Mitrescu) îşi propun să dezvolte la elevi capacitatea de exprimare scrisă, capacitatea de exprimare prin compoziţii plastice, potenţialul creativ al copiilor, utilizând activitatea specifică acestei perioade, jocul. În acest sens, proiectul propune sarcini de lucru incitante, care fac apel la imaginaţie, stimulează creativitatea, curiozitatea, spiritul critic şi spiritul de echipă.
  Activităţile proiectului sunt:

 1. “Mie îmi place să...” - creaţii plastice şi literare;
 2. “Eu şi prietenul meu” - creaţii plastice şi literare;
 3. “Colorând copilăria” - expoziţie-concurs;
 4. “În familie îmi descopăr rădăcinile” - activitate comună părinţi/bunici - elevi;
 5. “Jocurile copilăriei” - desene pe asfalt;