PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢIECO PROVOCAREA

  "ECO PROVOCAREA" este un proiect educaţional judeţean care urmăreşte promovarea în rândul preşcolarilor şi a elevilor, a principiilor educaţiei pentru mediu şi pentru sănătatea mediului: dezvoltarea responsabilităţii faţă de mediu, promovarea dorinţei şi capacităţii de a aborda un stil de viaţă compatibil cu utilizarea adecvată şi responsabilă a resurselor, dezvoltarea motivaţiei şi a abilităţilor de participare la îmbunătăţirea stării mediului, dezvoltarea eco-eticii, etc.
  Prin intermediul proiectului, coordonatorii (Daniela-Maria Musteaţă şi Georgeta Vasile) îşi propun să formeze la elevi deprinderi, comportamente, atitudini de protecţie şi îngrijire a mediului în care trăiesc.
  În cadrul proiectului se vor desfăşura activităţi diverse precum:

 1. ,,Fii ECO!" - activităţi de reciclare selectivă a deşeurilor, realizarea unor jucării, obiecte şi articole vestimentare din materiale reciclabile;
 2. "Micii ecologişti" - activităţi cu temă ecologică, ecologizarea spaţiului unităţii de învăţământ, plantarea de flori în curtea şcolii;
 3. "Eco Provocarea" - concurs (creaţii plastice) - participare directă şi indirectă
 4. Diseminarea concursului - realizarea unei expoziţii cu lucrările premiate şi cu fotografii din timpul derulării activităţilor;

  Acest proiect este realizat în parteneriat cu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Primăria Comunei Filipeştii de Pădure şi Biblioteca Comunei Filipeştii de Pădure.PRIETENIA

 Elevii şi cadrele didactice de la Liceul Teoretic Filipeştii de Pădure se pot mândri.
Pentru anul şcolar 2019-2020 s-au aprobat trei proiecte educaţionale judeţene. Unul din ele este proiectul
educaţional judeţean “PRIETENIA”, având ca domeniu de activitate: transdisciplinar.
 În cadrul proiectului se vor desfăşura mai multe activitaţi:

 1. “Copacul prieteniei” - creaţii plastice realizate prin dactilopictura;
 2. “Sănătatea, cel mai bun prieten” - întâlnire cu un medic de familie;
 3. “Prietenii copiilor” - întâlnire cu un medic veterinar şi expoziţie - concurs de desene/picturi reprezentând copilul şi prietenii săi (un alt copil, un membru al familiei, un animal de companie, o jucărie, natura etc.);
 4. “Puntea prieteniei” - realizarea unui colaj împreuna cu elevi de la o altă şcoală.

 Coodonatorii proiectului (Cristina Bumbăcea şi Beatrice Ştir) îşi propun să dezvolte în rândul participanţilor la proiect comportamente relaţionale pozitive raportate la alte persoane sau fiinţe. De asemenea îşi propun să promoveze valorile toleranţei, ajutorul între semeni, să ofere experienţe pozitive, constructive şi educative.COLORÂND COPILĂRIA

  Copilăria este vârsta inocenţei, a jocului, a bucuriei. Copilul îşi face repede prieteni, printre colegii de clasă şi nu numai, cu care îşi petrece timpul liber, cu care se joacă diferite jocuri ale copilăriei. Când spunem copilărie ne gândim şi la bunici, la vacanţele de la ţară, la animalele din ogradă, la bunătăţile făcute de bunica.
  Prin intermediul proiectului “COLORÂND COPILĂRIA”, coodonatorii proiectului (Cristina Bumbăcea şi Elena Mitrescu) îşi propun să dezvolte la elevi capacitatea de exprimare scrisă, capacitatea de exprimare prin compoziţii plastice, potenţialul creativ al copiilor, utilizând activitatea specifică acestei perioade, jocul. În acest sens, proiectul propune sarcini de lucru incitante, care fac apel la imaginaţie, stimulează creativitatea, curiozitatea, spiritul critic şi spiritul de echipă.
  Activităţile proiectului sunt:

 1. “Mie îmi place să...” - creaţii plastice şi literare;
 2. “Eu şi prietenul meu” - creaţii plastice şi literare;
 3. “Colorând copilăria” - expoziţie-concurs;
 4. “În familie îmi descopăr rădăcinile” - activitate comună părinţi/bunici - elevi;
 5. “Jocurile copilăriei” - desene pe asfalt;
ACTIVITĂŢI AN ŞCOLAR 2018-2019, by Dima Marina
Arc peste timp 2012
       A doua ediţie a unei acţiuni care tinde să devină tradiţie la Liceul Teoretic Filipeştii de Pădure s-a desfăşurat sâmbătă, 5 mai 2012. Este vorba despre întâlnirea anuală a cadrelor didactice "în retragere" care şi-au edificat cariera didactică parţial sau integral la liceul nostru. Ideea, venită la începutul anului trecut de la domnul profesor Cristea Ioan, fost director al liceului şi doamnna Dulă Floriniţa, fostă eleva a liceului, în prezent director al Grădiniţei nr. 2 din localitate, a fost repede adoptată de un grup de entuziaşti care şi-au mobilizat foştii colegi şi prieteni şi s-au întâlnit prima oară în aprilie 2011. Orele petrecute împreună au fost încărcate de emoţii ce nu pot fi descrise în cuvinte.
    Bucuria revederii peste ani, amintirile, poveştile despre copii şi nepoţi s-au împletit şi au creat o atmosferă cu totul excepţională.

    Vă aşteptăm şi anul viitor !2011

ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE


Şcoala noastră este înscrisă în concursul "Şcoli pentru un viitor verde", organizat de Terra Magazin. ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE - se adresează tuturor şcolilor şi grădiniţelor din România şi urmăreşte realizarea de activităţi instructiv-educative, cu scopul de a informa preşcolarii, elevii, cadrele didactice, părinţii şi comunităţile locale în legătură cu problemele actuale de ecologie, dar şi de a dezvolta în rândul copiilor responsabilitatea faţă de comunitatea şi mediul în care aceştia trăiesc şi învaţă. Prin organizarea Programului Educaţional şi Concursului Naţional “ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE”, se urmăreşte să se ofere elevilor, educatorilor/învăţătorilor/profesorilor posibilitatea să se implice activ şi direct în acţiuni instructiv-educative simple şi eficiente.


Imagini activităţi


  Postat de Marina Dima