EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


COMPONENŢA CATEDREI


  1. SIMION RADU, şef catedră, titular, grad II;
  2. FLORESCU IONUŢ, profesor suplinitor, grad II;