Clock
JavaScript RequiredDOCUMENTE ŞI INFORMAŢII ANTICORUPŢIE


STRATEGIE


Legea Educaţiei Naţionale
Vezi fisier...

OMEN 5113/2014 - Metodologie privind managementul riscurilor de corupţie
Vezi fisier...

OMEN 5144/2013 - Strategia anticorupţie în domeniul educaţional
Vezi fisier...

Cod etică- OMEN nr. 4831/2018
Vezi fisier...

Cod etică- Liceul Teoretic, com. Filipeştii de Pădure
Vezi fisier...

Decizia nr. 25/2018, consilier integritate,
Vezi fisier...

Decizia nr. 23/2018, comisie prevenire corupţie,
Vezi fisier...

Regulament de ordine interioară
Vezi fisier...

Regulament de organizare şi funcţionare 2018
Vezi fisier...

Raport anual privind starea şi calitatea Învăţământului, 2017-2018
Vezi fisier...

Evaluarea elevilor - CAP VI - ROFUIP
Vezi fisier...

Metodologie de evaluare a personalului - didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
Vezi fisier...

Metodologie de evaluare a personalului - didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, modificată
Vezi fisier...

ROFUIP, OMENCS 5079/2016
Vezi fisier...

Drepturi, îndatoriri părinţi- ROFUIP
Vezi fisier...

Procedura de achiziţie publică directă
Vezi fisier...


INDEX LEGISLATIV