Clock
JavaScript RequiredDOCUMENTE ŞI INFORMAŢII ANTICORUPŢIE


STRATEGIE


OMEN 5113/2014 - Metodologie privind managementul riscurilor de corupţie
Vezi fisier...

Raport sancţiuni disciplinare
Vezi fisier...

Legea Educaţiei Naţionale
Vezi fisier...

OMEN 5144/2013 - strategia anticorupţie în domeniul educaţional
Vezi fisier...

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Vezi fisier...

Regulament de ordine interioară
Vezi fisier...

Raport anual privind starea şi calitatea Învăţământului
Vezi fisier...

Evaluarea elevilor - CAP VI - ROFUIP

Procedura de evaluare a personalului - didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
Vezi fisier...

Procedura de evaluare a personalului - didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, modificată
Vezi fisier...

Procedura de achiziţie publică
Vezi fisier...


INDEX LEGISLATIV


 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, aici...
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, aici...
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual, aici...
 • Legea nr. 251/2004 privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul
  unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, aici...
 • Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor,
  a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, aici...
 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, aici...
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aici...
 • Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea M.E.N., aici...